Gardesolo en Showsolo dansen bij DV X-perience is een hele eer. Dit omdat de dansers die in deze disciplines dansen
geselecteerd worden door de Commissie (Op)leiding binnen de Commissie trainsters. Dit in overleg met het bestuur.
De selectie vindt plaats op basis van: inzet, doorzettingsvermogen, aanwezigheid, uitstraling, techniek, flexibiliteit
en kracht. Of nieuwe dansers mogen starten in deze disciplines is ook mede afhankelijk van de beschikbaarheid
binnen het trainstercorps.

Solo Duo